Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

"POWIEDZ TO PO ANGIELSKU"

autor: mgr Joanna Weroniczak-Ballod

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas pierwszych LO. Czas realizacji innowacji obejmuje 1 rok szkolny. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element utrwalania materiału leksykalnego.

Cel główny:

podniesienie skuteczności komunikacyjnej i sprawności komunikacyjnej uczniów.

Cele szczegółowe:
- zwiększenie zasobu leksykalnego uczniów;
- zwiększenie świadomości językowej uczniów;
- swobodniejsze posługiwanie się językiem angielskim – w mowie i piśmie;
- większe angażowanie się uczniów w proces nauki;
- kształtowanie u uczniów poczucia wiary we własne możliwości;
- podnoszenie motywacji do nauki;
- lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego;
- uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się.

Metody i formy:

Nauczyciele języka angielskiego przynajmniej raz w miesiącu będą realizować na lekcjach w klasach pierwszych LO jedno lub kilka z wymienionych niżej form pracy na lekcji:
- rozwiązywanie krzyżówek do materiału leksykalnego wprowadzonego wcześniej na lekcjach;
- internetowe gry językowe i quizy, m.in. na platformie internetowej Kahoot i Quizlet;
- gra mówiona z podziałem na grupy „Stepping Stones” – polegająca na odgadywaniu słowa na podstawie przeczytanej definicji;
- gra mówiona „Taboo Words” polegająca na wymyśleniu własnego określenia/definicji/wyjaśnienia szukanego słowa;
- przygotowywanie przez uczniów własnych krzyżówek i quizów za pomocą internetowego
narzędzia Eclipse Crossword;
- przygotowanie przez uczniów własnych fiszek do gry „Taboo Words”

Nauczyciele są odpowiedzialni za przygotowanie krzyżówek i fiszek do gier językowych w oparciu o wprowadzony wcześniej materiał leksykalny i rozszerzający go.

Przewidywane korzyści z wdrożenia innowacji dla uczniów:

✓ zdobywają wiedzę w atmosferze pozbawionej stresu, uczą się poprzez gry, a stan relaksu sprzyja efektywniejszemu uczeniu się;

✓ wykorzystują możliwości jakie daje Internet i narzędzia elektroniczne;

✓ mają więcej okazji do ćwiczenia umiejętności mówienia i słuchania ze zrozumieniem oraz uczą się parafrazowania;

✓ mogą zweryfikować swoją wiedzę przed sprawdzianem.