Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

"POWIEDZ TO PO ANGIELSKU"

autor: mgr Joanna Weroniczak-Ballod

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas pierwszych LO. Czas realizacji innowacji obejmuje 1 rok szkolny. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element utrwalania materiału leksykalnego.

Cel główny:

podniesienie skuteczności komunikacyjnej i sprawności komunikacyjnej uczniów.

Cele szczegółowe:
- zwiększenie zasobu leksykalnego uczniów;
- zwiększenie świadomości językowej uczniów;
- swobodniejsze posługiwanie się językiem angielskim – w mowie i piśmie;
- większe angażowanie się uczniów w proces nauki;
- kształtowanie u uczniów poczucia wiary we własne możliwości;
- podnoszenie motywacji do nauki;
- lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego;
- uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się.

Metody i formy:

Nauczyciele języka angielskiego przynajmniej raz w miesiącu będą realizować na lekcjach w klasach pierwszych LO jedno lub kilka z wymienionych niżej form pracy na lekcji:
- rozwiązywanie krzyżówek do materiału leksykalnego wprowadzonego wcześniej na lekcjach;
- internetowe gry językowe i quizy, m.in. na platformie internetowej Kahoot i Quizlet;
- gra mówiona z podziałem na grupy „Stepping Stones” – polegająca na odgadywaniu słowa na podstawie przeczytanej definicji;
- gra mówiona „Taboo Words” polegająca na wymyśleniu własnego określenia/definicji/wyjaśnienia szukanego słowa;
- przygotowywanie przez uczniów własnych krzyżówek i quizów za pomocą internetowego
narzędzia Eclipse Crossword;
- przygotowanie przez uczniów własnych fiszek do gry „Taboo Words”

Nauczyciele są odpowiedzialni za przygotowanie krzyżówek i fiszek do gier językowych w oparciu o wprowadzony wcześniej materiał leksykalny i rozszerzający go.

Przewidywane korzyści z wdrożenia innowacji dla uczniów:

✓ zdobywają wiedzę w atmosferze pozbawionej stresu, uczą się poprzez gry, a stan relaksu sprzyja efektywniejszemu uczeniu się;

✓ wykorzystują możliwości jakie daje Internet i narzędzia elektroniczne;

✓ mają więcej okazji do ćwiczenia umiejętności mówienia i słuchania ze zrozumieniem oraz uczą się parafrazowania;

✓ mogą zweryfikować swoją wiedzę przed sprawdzianem.