Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Adres e-mail: rekrutacja.anders@eduwarszawa.pl

tel. 723 248 452 (w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej)

 

Godziny pracy
Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej  w dniach przyjmowania wniosków:
poniedziałek 15 maja – piątek 19 maja godz. 11:00 – 14:00
poniedziałek 22 maja – poniedziałek 29 maja godz. 9:00 – 15:00

 

Przypominamy, że komplet dokumentów do naszej szkoły obejmuje:

  1. wniosek z systemu elektronicznego podpisany przez kandydata i rodziców / prawnych
    opiekunów wraz z załącznikami (informacja czy i jakie załączniki są wymagane będzie
    widoczna we wniosku);
  2. zgoda rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego lub mistrzostwa sportowego;
  3. aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu.

Wniosek wraz z innymi dokumentami można złożyć:
• osobiście
• przesłać pocztą / kurierem
• przesłać elektronicznie przez stronę https://warszawa.edu.com.pl – przy użyciu profilu 
zaufanego rodzica.

Przypominamy, że termin składania wniosków do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego jest krótszy niż do oddziałów ogólnych (w innych szkołach).
Po 29 maja po godz. 15:00 nie będzie możliwości złożenia wniosku do klas sportowych i mistrzostwa sportowego.
Prosimy o nieodkładanie składania dokumentów do ostatniej chwili

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie Biura Edukacji

Rekrutacja odbywa się przez system elektroniczny: www.warszawa.edu.com.pl

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI - rok 2023

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO LXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. GENERAŁA BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA w WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

ZGODA RODZICA

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - terminy

WAŻNE! Kandydat jest zobowiązany przystąpić do próby sprawności fizycznej w pierwszym terminie!

Drugi termin - jest dla osób, które z przyczyn losowych nie mogły przystąpić w pierwszym terminie.

Trzeci termin dotyczy tylko i wyłącznie rekrutacji uzupełniającej!