Zespół Szkół Sportowych Nr 72
ul. Konwiktorska 5/7 
00-216 Warszawa
tel/fax (0-22) 8316753, 8313643 e-mail: sekretariat@anders.edu.pl