Innowacja

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Tytuł innowacji: Żywienie sportowców

autor: Agata Olesiejuk-Obrębska

Cele:
- podniesienie świadomości uczniów w zakresie żywienia;
- uświadomienie uczniom, że żywienie ma wpływ na wyniki osiągane w sporcie;
- uświadomienie uczniów w zakresie szkodliwego wpływu środków dopingujących na zdrowie i kondycję sportowców.


Zakres materiału, omawiane zagadnienia:
1. Znaczenie składników odżywczych w diecie sportowca. Omówienie budowy składników, podziału, pokarmy bogate w poszczególne składniki odżywcze, przyswajalność, wartość kaloryczna.
2. Rola układu pokarmowego w trawieniu i przyswajaniu składników odżywczych.
3. Żywienie okołotreningowe w sportach siłowych i wytrzymałościowych.
4. Żywienie okołostartowe.
5. Prowadzenie dzienniczków żywieniowych i ich analiza.
6. Znaczenie nawadniania dla sportowców (kiedy, jakie napoje, w jakiej ilości, jak zrobić domowy, dobry izotonik?) Napoje hipo- i hipertoniczne.
7. Biochemia: oddychanie tlenowe i beztlenowe.
8. Fizjologia wysiłku sportowego:
- rodzaje włókien mięśniowych, praca mięśni;
- wydolność tlenowa;
- beztlenowa praca mięśni;
- regulacja hormonalna wysiłku;
- praca układu pokarmowego podczas wysiłku.
9. Dozwolone metody dopingu w sporcie i suplementacja w diecie sportowców.
10. Zagrożenia związane ze stosowaniem niedozwolonych metod dopingu.

Kompetencje:
W związku z wprowadzeniem innowacji podjęłam Podyplomowe Studia Żywienie i Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i w dniu 1.08.18 r. zdałam egzamin i otrzymałam świadectwo ukończenia studiów. W ramach realizacji innowacji, uczniowie będą uczestniczyć w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych AWF.

 

 

Tytuł innowacji: Uczymy się skutecznie

autor: Joanna Pruszko 

Cele:
Cel główny: nauka słownictwa w sposób skuteczny i atrakcyjny dla uczniów.
Cele szczegółowe:
- zwiększenie zakresu opanowania wymaganego w podstawie programowej słownictwa; 
- swobodne posługiwanie się poznanymi słowami, umiejętność poprawnego użycia w zdaniach, definiowania znaczenia słowa;
- zachęcanie do samodzielnego stosowania skutecznych metod nauki leksyki (np. fiszki, quizy);
- kształtowanie u uczniów odpowiedzialności za własną naukę i wyczucia językowego;
- przygotowanie uczniów do posługiwania się językiem w sytuacjach poza klasą;
- uatrakcyjnienie zajęć i nauki własnej, co powinno zwiększyć motywację uczniów.

Metody i formy:
Nauczyciel zapoznaje uczniów z podstawowymi zasadami nauczania i uczenia się wykorzystującymi badania neurodydaktyczne (jak uczy się nasz mózg). Nauczyciel zaprezentuje uczniom zasady działania aplikacji Quizlet i udostępni kod umożliwiający dołączenie się do grupy/klasy na tej stronie - uczniowie mogą wtedy sami modyfikować powtarzany materiał, a nauczyciel może obserwować ich postępy.
2-3 razy w miesiącu nauczyciel realizuje następujące zadania:
- wprowadzenie słownictwa z nowego tematu
- sporządzenie fiszek z nową leksyką
- ćwiczenia z fiszkami (np. zdefiniuj jedno ze słów - słuchający wskazują opisywany wyraz wśród pozostałych; odgadnij definiowany wyraz z pamięci; konkurs w drużynach, kto szybciej odgadnie definiowane słowa)

- udostępnienie zestawu do nauki słownictwa na stronie Quizlet, aby uczniowie mogli ćwiczyć w czasie nauki własnej

- sporządzenie krzyżówki, word square (wyszukiwanie ukrytych wyrazów) lub wykorzystanie innej gry językowej (np. ‘wisielec’ lub pictionary = narysuj słowo), aby odświeżyć i utrwalić poznane wcześniej słownictwo podczas kolejnych zajęć
- do powtórzenia przed sprawdzianem nauczyciel sporządzi quiz językowy przy wykorzystaniu narzędzia Kahoot - uczniowie testują swoją wiedzę w atrakcyjny sposób i otrzymują informację zwrotną, na ile opanowali potrzebny do testu materiał.

W dalszym etapie, gdy uczniowie oswoją się z nowymi metodami i narzędziami, osoby chętne będą mogły spróbować swoich sił w samodzielnym sporządzaniu zestawów do nauki w Qizlet czy testów w Kahoot. W ten sposób jeszcze bardziej zaangażują się w proces uczenia, będą mogli zdobyć dobre oceny za taką pracę dodatkową, a prezentacja materiałów przed kolegami powinna też być powodem do satysfakcji.

Bibliografia:
1. Żylińska Marzena, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika] 2013.
2. Carey Benedict, Jak się uczyć? Zaskakująca prawda o tym, kiedy, gdzie i dlaczego uczenie się jest w ogóle możliwe, Kraków [Wydawnictwo Literackie] 2015.

 

Tytuł innowacji: „Powiedz to po angielsku”

Autor: Joanna Weroniczak-Ballod

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas pierwszych LO. Czas realizacji innowacji obejmuje 1 rok szkolny. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element utrwalania materiału leksykalnego.

Cel główny:

podniesienie skuteczności komunikacyjnej i sprawności komunikacyjnej uczniów.

Cele szczegółowe:
- zwiększenie zasobu leksykalnego uczniów;
- zwiększenie świadomości językowej uczniów;
- swobodniejsze posługiwanie się językiem angielskim – w mowie i piśmie;
- większe angażowanie się uczniów w proces nauki;
- kształtowanie u uczniów poczucia wiary we własne możliwości;
- podnoszenie motywacji do nauki;
- lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego;
- uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się.

Metody i formy:

Nauczyciele języka angielskiego przynajmniej raz w miesiącu będą realizować na lekcjach w klasach pierwszych LO jedno lub kilka z wymienionych niżej form pracy na lekcji:
- rozwiązywanie krzyżówek do materiału leksykalnego wprowadzonego wcześniej na lekcjach;
- internetowe gry językowe i quizy, m.in. na platformie internetowej Kahoot i Quizlet;
- gra mówiona z podziałem na grupy „Stepping Stones” – polegająca na odgadywaniu słowa na podstawie przeczytanej definicji;
- gra mówiona „Taboo Words” polegająca na wymyśleniu własnego określenia/definicji/wyjaśnienia szukanego słowa;
- przygotowywanie przez uczniów własnych krzyżówek i quizów za pomocą internetowego
narzędzia Eclipse Crossword;
- przygotowanie przez uczniów własnych fiszek do gry „Taboo Words”

Nauczyciele są odpowiedzialni za przygotowanie krzyżówek i fiszek do gier językowych w oparciu o wprowadzony wcześniej materiał leksykalny i rozszerzający go.

Przewidywane korzyści z wdrożenia innowacji dla uczniów:

✓ zdobywają wiedzę w atmosferze pozbawionej stresu, uczą się poprzez gry, a stan relaksu sprzyja efektywniejszemu uczeniu się;

✓ wykorzystują możliwości jakie daje Internet i narzędzia elektroniczne;

✓ mają więcej okazji do ćwiczenia umiejętności mówienia i słuchania ze zrozumieniem oraz uczą się parafrazowania;

✓ mogą zweryfikować swoją wiedzę przed sprawdzianem.

 

certyfikat

Dobry Start logo

Sportowy Anders

c622ff1183b7fb00f9316af3e574016f facebook logo black png facebook logo 400 400

um baner 500